- Regisztráció

TAGFELVÉTEL

Tagfelvételi kritériumok:
A WELLDORF Szövetkezet tagjai sorába az vehető fel, aki a Waldorf-mozgalomhoz az alábbi módok valamelyikén szorosan kötődik:
    - a tag közeli hozzátartozója Waldorf-óvódában / iskolában tanul,
    - a tag, vagy közeli hozzátartozója Waldorf-óvodában / iskolában tanít,
    - a tag Waldorf / Antropozófiai szemléletű intézmény / szervezet (óvoda, iskola, fenntartó, stb.),
    - a tag olyan jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek többségi tulajdonosa
       a magánszemélyekre vonatkozó feltételek valamelyikének megfelel azzal, hogy tulajdonos-változást köteles
       az Igazgatóságnak bejelenteni,
    - vagy bármely személy, aki a Szövetkezet meglévő tagjai közül legalább 5 ajánlással rendelkezik.

A Szövetkezeti tagság legalább 1 db (5.000 Ft névértékű) szövetkezeti részjegy jegyzésében testesül meg. Az egy tag által jegyezhető részjegyek darabszáma nincs maximálva.

Segítsd is a Waldorf-mozgalmat közös társadalmi vállalkozását: Jegyezz részjegyet!

Tagfelvételi folyamat:
1. Nyomtasd ki a rád vonatkozó alábbi tagfelvételi kérelmek valamelyikét.
    - Tagfelvételi kérelem magánszemélyek részére
    - Tagfelvételi kérelem cégek részére
    - Tagfelvételi kérelem intézmények részére

2. A kérelmet kitöltve és aláírva juttasd el 1 eredeti példányban címünkre:
    WELLDORF Szövetkezet
    1163 Budapest, Thököly út 54.

3. Utald át a jegyezni kívánt részjegyek ellenértékét a Szövetkezet bankszámlájára:
    WELLDORF Szövetkezet
    MagNet Bank Zrt. 16200106-11577982

4. A tagfelvételi kérelem és a részjegyek beérkezését követően az Igazgatóság jóváhagyása után a Szövetkezet postai úton küldi el a Tag részére a kiállított Szövetkezeti részjegyet.