- Regisztráció

A WELLDORF Szövetkezet a Waldorf-intézmények, valamint a Waldorf-intézményekhez kapcsolódó magánszemélyek (szülők, pedagógusok) tulajdonában álló társadalmi vállalkozás, mely non-profit működésre törekszik, esetlegesen keletkező nyereségét teljes egészében a magyarországi Waldorf-mozgalom támogatására fordítja.


Küldetés:

A szövetkezet célja a a Waldorf-mozgalom anyagi, szociális, szervezeti és szellemi fejlődésének az elősegítése. Működésével példát mutatva megismertetni a világot egy alternatív szemlélettel.

Háttér:

Magyarországon 46 Waldorf-iskola és 57 Waldorf-óvoda található.
Az érintett családok száma meghaladja a 9000-et.

A mozgalom támogatása érdekében jött létre 2009. szeptember 9-én a magyarországi Waldorf-intézmények szociális vállalkozása: a WELLDORF Szövetkezet.


Cégforma:

A vállalkozás megalapításakor fontos szempont volt a cégforma megfelelő kiválasztása. A magyarországon választható cégformák közül a szövetkezeti forma, ami a leginkább hordozza azokat a tulajdonságokat, melyeket egy szellemi, gazdasági, jogi és szociális megközelítésből egészségesen működő vállalkozástól elvárhatunk.

     - Jogi EGYENLŐSÉG: a szavazati jog a befektetés mértékétől független.
     - A közösség rendelkezik azzal a SZABADSÁGgal, hogy bármikor megváltoztathatja az igazgatóság összetételét,
       új, korszerű gondolatokat vigyen a vezetésbe és beleszólása legyen a nagyobb döntésekbe.
     - TESTVÉRISÉG a tagi hozzájárulásokban: minden tagintézmény a saját anyagi helyzetének megfelelő
       mértékben jegyez részjegyet.

Folytatott tevékenységek:

     - A Waldorf-iskolák és óvodák költségeinek csökkentése érdekében az intézmények által használt eszközök
       és termékek közös beszerzése, importja.

     - Az ország különböző pontjain lévő Waldorf intézményék gazdasági együttműködésének elősegítése.

     - A Waldorf Vállalkozói Jegyzék működtetése, együttműködésben a Magyar Waldorf Szövetséggel.
Cégadatok:

Székhely: 1163 Budapest, Thököly út 54.
Cg. szám: 01-02-054016
Adószám: 14910335-2-42
Bankszámlaszám: 16200106-11577982

Igazgatóság:

Szabó Krisztina
Szabó Szilvia
Szabó Zoltán (elnök)

Felügyelő bizottság:

Béres Anna Klára
Mokry Péter
Antal Norbert (elnök)