- Regisztráció

A WELLDORF Szövetkezet a Waldorf oktatási intézmények és az intézményekhez kapcsolódó magánszemélyek (szülők, tanárok) tulajdonában lévő szociális vállalkozás, mely minden keletkező profitját a magyarországi Waldorf mozgalom támogatására fordítja.


Küldetés:

A szövetkezet célja a a Waldorf-mozgalom anyagi, szociális, szervezeti és szellemi fejlődésének az elősegítése. Működésével példát mutatva megismertetni a világot egy alternatív szemlélettel.

Háttér:

Magyarországon 39 Waldorf iskola és 71 Waldorf óvoda található.
Az érintett családok száma meghaladja a 8000-et.

A magyarországi Waldorf iskolák részben állami, részben szülői hozzájárulások által finanszírozottak. Az állami fenntartásban lévő iskolákhoz képest kevesebb támogatásban részesülnek.

eseti adományok helyett a közösség önfenntartóvá válásában látjuk. Ennek megvalósítása érdekében jött létre 2009. szeptember 9-én a magyarországi Waldorf intézmények szociális vállalkozása: a WELLDORF Szövetkezet.


Cégforma:

A vállalkozás megalapításakor fontos szempont volt a cégforma megfelelő kiválasztása. A szövetkezeti forma magában hordozza mindazokat a tulajdonságokat, melyeket egy gazdasági, szociális és jogi megközelítésből újszerűen működő vállalkozástól elvárhatunk.

     - Jogi EGYENLŐSÉG: a szavazati jog a befektetés mértékétől független.
     - A közösség rendelkezik azzal a SZABADSÁGgal, hogy bármikor megváltoztathatja az igazgatóság összetételét,
       új, korszerű gondolatokat vigyen a vezetésbe és beleszólása legyen a nagyobb döntésekbe.
     - TESTVÉRISÉG a tagi hozzájárulásokban: minden tagintézmény a saját anyagi helyzetének megfelelő
       mértékben jegyez részjegyet.

Tevékenységek:

     - A Waldorf iskolák és óvodák költségeinek csökkentése érdekében az intézmények által használt eszközök
       és termékek közös beszerzése, importja.

     - Az ország különböző pontjain lévő Waldorf intézményék gazdasági együttműködésének elősegítése.


Cégadatok:

Székhely: 1163 Budapest, Thököly út 54.
Cg. szám: 01-02-054016/7
Adószám: 14910335-2-42
Bankszámlaszám: 16200106-11577982

Igazgatóság:

Szabó Krisztina
Szabó Szilvia
Szabó Zoltán (elnök)

Felügyelő bizottság:

Zimányi Erika
Morky Péter
Antal Norbert (elnök)